Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Çocuklarda botoks uygulamaları
Çocuklarda Botoks Uygulamaları

Mesane için botoks tedavisi

Botoks (Botulinum A toksini), yerel olarak enjekte edildiğinde kasları geçici olarak felç eden güçlü bir ilaçtır. Botoks, kozmetikteki popüler kullanımı ile bilinmektedir, ancak aslında geniş kapsamlı tıbbi uygulamalar içermektedir. Aşırı derecede kasılı kalmış kaslar, baş ağrısı, idrar kaçırma tedavisi gibi çeşitli durumlar için sıklıkla kullanılır.

Botoks iyi tolere edilebilir bir tedavidir ve aşırı aktif mesane gibi basit şartlardan şiddetli spastik mesane gibi nörolojik hastalıkların tedavisine kadar bu terapinin uygulanması mümkündür. Uygulamanın etkisi altı ila sekiz ay sürer ve daha sonra tekrar enjekte edilir. Bu tedavi türünü kullanma süresinde herhangi bir sınırlama yoktur.

İdrar kaçırma tedavisinde botoks

Botoks, idrar kaçırma tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Mesane kasının kasılmalarını azaltmaya yarar. Bu mesane "spazmları" yaşı ileri kadınlarda rutin aşırı aktif mesaneden kaynaklanır ve sık rastlanır. Ayrıca nörolojik hastalık veya yaralanma nedeniyle nörojenik mesaneli hastalarda daha ciddi olabilir. Mesane spastisitesi çok farklı isimlere sahiptir; aşırı aktif mesane, detrusor aşırı aktivitesi, detrüsör hiperrefleksi ve nörojenik mesane olarak da adlandırılır.

Botoks nasıl uygulanır?

Botoks mesane kasına enjekte edilir. Bu işlem ameliyathanede yapılır. İlk önce hastaya hafif bir genel anestezi uygulanır ya da mesanenin iyice uyuşmasını sağlamak için bir kateter vasıtasıyla mesaneye lokal anestezi verilir. Ardından bir kamera idrar yolundan (idrar kanalı) mesaneye geçirilir. Kameranın ucuna küçük bir iğne yerleştirilir ve mesaneye, botoksun kas içine yayılması için birkaç enjeksiyon yapılır. Çoğu hasta bu işlemi iyi tolere eder. Ameliyttan önceki 5 saat boyunca hasta hiçbir şey yeyip içmemelidir. Ancak uygulamadan kısa süre sonra yiyecek ve içecek tüketilebilir. Aynı gün hasta evine dönebilir.

Botoks ne kadar çabuk etki eder ve ne kadar süre dayanır?

Botoks yaklaşık 1 hafta içinde etki etmeye başlar, ancak ilacın tam etkisini göstermesi iki haftaya kadar sürebilir. Botoks kalıcı değildir ve mesane içinde etkisi yaklaşık altı ila sekiz ay sürecektir. Botoks diğer kaslara kıyasla mesanede daha uzun süren etkiye sahiptir.

Botoks'un riskleri nelerdir?

Botoks, mesanenin doğal kasılmasının gücünü azaltmak üzere uygulanır. Mesane spazmını bu yöntemle ortadan kaldırır. Bunun potansiyel yan etkisi, üriner retansiyondur. Başka bir deyişle Botoks fazla iyi çalışır ve hastalar kendi başına işeyemez ya da mesanelerinde normal idrara çıkma ile atılma ihtimali olmayan bir miktar rezidüel idrar kalır. Rezidüel idrar çok fazla sorun oluşturmaz ancak bu kalıntı idrar miktarı fazlaysa veya hasta işeyemiyorsa kateter yerleştirilmelidir veya hasta mesanesini boşaltmak için temiz aralıklı kateterizasyon uygulamak durumunda kalabilir. Aşırı aktif mesane hastalarında bu komplikasyon nadirdir, çünkü enjekte edilen btoks miktarı sınırlıdır.

İşlem günü ve takip eden birkaç gün boyunca, botoks enjeksiyonu yapmak üzere birkaç yerde iğne ile delik açıldığından, idrarda kan görülebilir.

Multipl skleroz veya omurilik yaralanması gibi durumlardan kaynaklanan nörojenik mesaneli hastalarda aşırı aktif mesaneli bir hastadan daha çok botoks kullanılabilir. Bunun nedeni, nörojenik mesane hastalarının sıklıkla kateterizasyona bağımlı olmasıdır. Bu hastalarda hedef, mesaneye yeterli miktarda botoks enjekte etmektir, böylece mesane hiç kasılmamaktadır. Bu, mesane spazmlarından kaynaklanan idrar kaçağını ortadan kaldıracak ve hastalar genellikle kateterizasyon arasında kuru kalacaktır.

Sistemik zayıflığa neden olan botoks uygulamaları çok nadirdir. Bu botoks tedavisinin bir riskidir, ancak son derece az sayıda görülür.