Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Sıkça Sorulan Sorular
 • Torbadan yapılan inmemiş testisin (Skrotal Orşiopeksi) avantajları nelerdir? 

  Skrotal orşiopeksi ameliyatının önemli avantajlarından birisi öncelikle tek bir kesiden yapılıyor olmasıdır. Yani tek bir kesi vardır. Klasik orşiopekside iki tane kesi vardır; bir tane kasık bölgesinde, bir de torbada. Ancak skrotal orşiopekside yalnızca torbada bir kesi vardır. Skrotal orşiopeksi süre olarak son derece kısa, ortalama 15 dakika sürmektedir. Ameliyat sonunda hiçbir iz kalmaması da kozmetik olarak son derece önemlidir.

 • Torbadan yapılan inmemiş testis (Skrotal Orşiopeksi) ameliyatında neler yapılmaktadır?

  Skrotal orşiopeksi ameliyatında kesi yani insizyon tamamen torbadan yapılmaktadır. Torbadan insizyon yapılarak testis bulunur. Eğer etrafında buna yapışık bir fıtık kesesi var ise fıtık kesesi de serbestlenir. Serbestlendikten sonra yeterli uzunluğu elde etmiş olan testis torbaya tespit edilerek ameliyat sonlandırılır.

 • Hareketli testise kaç yaşına kadar müdahale edilebilir? 

  Hareketli testislerde en önemli konu, bu vakaların 3te 1inde gerçek inmemiş testis oluşma durumudur. İşte bu gerçek inmemiş testis haline döndükleri anda bunların derhal cerrahi olarak normal yerine getirilmeleri gerekir. Ama bunun gerçek inmemiş testis haline dönüp dönmediğini algılayabilmek son derece zordur. Aileler çocuklarını değişik zamanlarda testislerine bakarak yerinde olup olmadığını değerlendirmeli, eğer uzun süreli olarak yerinde olmadıklarını görürlerse mutlaka doktora başvuruda bulunup bunun gerçek inmemiş testise dönüşüp dönüşmediğinin tespitini yaptırmalıdırlar.

 • Hareketli testisin inmemiş testisten farkı nedir? 

  Hareketli veya retraktil testis ile gerçek inmemiş testis arasındaki en önemli fark, gerçek inmemiş testiste testisin hiçbir şekilde torbaya inmemesidir. Ancak retraktil testiste testis kendiliğinden torbaya inebilir ve bir süre orada kalabilir.

 • İnmemiş testis ameliyatını kimler yaapr? 

  İnmemiş testis ameliyatını prensip olarak çocuk ürolojisi uzmanları yapar. Fakat çocuk ürologlarının olmadığı yerde eğer çok şart ise bir ürolog veya çocuk cerrahı tarafından da bu ameliyat gerçekleştirilebilir.

 •  İnmemiş testis ameliyatının riskleri nelerdir? 

  İnmemiş testis ameliyatının en önemli iki riski vardır. Birincisi sperm kanalının kesilmesi, ikincisi de testisi besleyen ana atar damarın zarar görmesi. Ana atar damar eğer zarar görürse testisin beslenmesi bozulacağından dolayı bu testisin gelişimini tamamen durdurmaktadır. Sperm kanalının kesilmesi de ileride o testisten oluşan spermlerin normal yoldan dışarıya çıkmasını engelleyecektir. Fakat yetkin cerrahlar tarafından yapılan ameliyatlarda herhangi bir komplikasyon görülme oranı hemen hemen yok denecek kadar azdır.

 • Skrotal Orşiopeksi cerrahisi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır? 

  Eski klasik bilgilerimize baktığımız zaman çocuklardaki bütün skrotal yani torbadaki patolojiler tamamen inguinalinsizyonla yapılması gereken cerrahilerdi. Ama günümüzde bu ameliyatlar skrotumdan da yapılabilmektedir. Gerek çocukların fıtık ameliyatı, gerek hidrosel dediğimiz skrotumun içinde su birikmesi ameliyatları skrotal kesi ile yani torbadan yapılan kesi ile başarıyla yapılabilmektedir.

 • Torbadan yapılan inmemiş testisin ( Skotral Orşiopeksi) diğer ameliyatlardan farkı nedir? 

  Skrotal orşiopeksinin cerrahisine baktığımız zaman, klasik orşiopeksi ve skrotal orşiopeksiyi görüyoruz. Skrotal orşiopeksi son 15 yıl içerisinde giderek popülarize olan ve şu anda hemen hemen uygun vakalarda tamamen uygulanan bir yöntemdir. Klasik orşiopekside hem kasık bölgesinden hem de torbadan iki kesi yapılırken, skrotal orşiopekside yalnızca torbadan tek bir kesi yapılarak bu ameliyat tamamlanmaktadır.

 • İnmemiş testis ameliyatları genel anestezi altında mı yapılır?

  İnmemiş testis ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Genelde ameliyattan 2 saat sonra çocuk bir şeyler yemeye ve içmeye başlar ve aynı gün evine gönderilir.

 • Hareketli testis kendiliğinden iyileşen bir durum mudur? 

  Hareketli testis eğer gerçek inmemiş testise dönüşmediyse, herhangi bir tedaviyi gerektirmez. Sadece, aile tarafından dönem dönem çocuğun skrotum dediğimiz torbasında testisin var olup olmadığı denetlenmelidir.

 • İnmemiş testis tedavisinde hangi yöntemler uygulanır? 

  İnmemiş testis tedavisinde 2 ana yöntem vardır. Biri hormonal tedavi, biri cerrahi tedavi. Hormonal tedavi, testisin yerine inmesine çok büyük katkısı olmasa da inmemiş testisi olan çocukların ilerideki üreme potansiyelleri üzerine müspet etkisi olmaktadır. İnmemiş testisin temel tedavisi cerrahidir.

 • Hareketli testisi alelerin nasıl takip etmesi gerekir? 

  Hareketli testis, dönem dönem testisin torbada olduğu haldir. Aileler çocukların testislerini bilhassa banyo yaparken değerlendirmeli, ayrıca gündüz değişik zamanlarda da çocuklarını muayene ederek testislerin yerinde olup olmadığını tespit etmelidir. Eğer uzun süreli veya çok sayıda muayenede testisler yerinde değilse bu durumda süratle bir doktora başvurmaları gereklidir.

 • Hareketli (Retraktil) testis nedir?

  Hareketli veya retraktil testis, kendiliğinden torbaya inebilen testis demektir. Ayrıca muayenede zayıf bir traksiyonla bu testisi yerine indirebiliriz ve bir müddet orada kalabilir. Gerçek inmemiş testiste böyle bir şey söz konusu değildir. Retraktil testisin takip edilmesini gerektiren en önemli yanı bu olguların 3te 1inde zamanla gerçek inmemiş testis haline dönebilme durumudur.

 • Bebeğin doğumundan sonra kaçıncı aya kadar testis inmesi beklenmelidir?

  Normal doğumlarda % 3 oranında inmemiş testis görünürken erken doğumlarda bu oran % 30lara kadar çıkmaktadır. Bebeklerin ilk 3 ayında daha doğrusu 3. ayda erken puberte ya da mini puberte dediğimiz safhada bütün hormonlar en üst düzeye kadar çıkar ve burada inmemiş testisi olan çocukların testisleri normal yerine iner. 3 aylıkken testisler yerine inmediyse bu testislerin bir daha yerine inme şansı oldukça düşüktür. Ama yine de 1 yaşına gelindiği zaman inmemiş testis oranının % 1 olduğunu görürüz. Yani 1 yaşına kadar hala bu testisin normal yerine inme ihtimali vardır. Ancak 1 yaşından sonra beklemek hatadır.

 • Aileler inmemiş testis sorunu olup olmadığını nasıl takip edebilirler?

  Aileler çocuklarında testislerin yerine inip inmediğini en güzel banyo yaparken değerlendirebilirler. Çocuklar banyo yaparken testislerin yerinde olup olmadığı el ile muayenede anlaşılabilir ve aynı zamanda bu durum gözle de görülebilirdir. Ayrıca rutin çocuk doktoru muayenesinde de mutlaka testislerin değerlendirilmesi gereklidir.

 • İnmemiş testis ameliyatının başarılı olduğu ne kadar zamanda belli olur? 

  İnmemiş testis ameliyatının başarısı iki dönemde incelenir. Erken dönem dediğimiz süreçte yani ameliyattan 3 ay sonra yapılan ultrasonda eğer testis normal gelişiminin içindeyse bu ameliyat başarılı olmuştur. Fakat ameliyatın asıl başarısı bu çocuğun ergenlikte evlendikten sonra çocuk sahibi olması ile ortaya konur.

 • İnmemiş testis ameliyatından sonra hasta nasıl takip edilmelidir? 

  İnmemiş testis ameliyatından sonra, ameliyatı takip eden 3 ay sonunda skrotal utrason ile testisin gelişimi değerlendirilmelidir. Ayrıca inhibin-b hormonuyla da testisin spermatogenetik aktivitesi değerlendirilebilir.

 • İnmemiş testis ameliyat çeşitleri nelerdir?

  İnmemiş testis cerrahisini iki ana grupta inceleyebiliriz. Açık cerrahi ve kapalı cerrahi yöntemi olan laparoskopi. Açık cerrahi kasıktan yapılan inguinal orşiyopeksi ve son yıllarda giderek popüler olan skrotal cerrahi olarak adlandırılan, torbadan yapılan cerrahi müdahale olarak iki alt gruba ayrılabilir.

 • İnmemiş testise ne zamana kadar müdahale yapılabilmektedir? 

  İnmemiş testis 1 yaşında mutlaka düzeltilmelidir. Yani 1 yaşında testis normal anatomik lokasyonunda olmalıdır. 2 yaşından sonra testiste oluşacak değişiklikler bir daha geriye dönüşü olmayan değişikliklerdir. Bu nedenle en geç 2 yaşında bu tedavi tamamen bitirilmiş olmalıdır.

 • Çocuğun testisinde bir anormallik fark edildiğinde hangi doktora götürülmelidir? 

  Aileler eğer çocuklarının testisleri ile alakalı bir anormallik tespit ederlerse, ilk götürecekleri kişi çocuk üroloğudur. Eğer bulundukları yerde çocuk üroloğu yoksa, bir üroloji uzmanına veya çocuk cerrahi uzmanına göstermelerinde büyük fayda vardır.

 • Çocuklarında inmemiş testis sorunu olan aileler ne yapmalıdır?  

  Aileler çocuklarında inmemiş testis sorununu saptadıktan sonra ilk yapacakları iş derhal bir çocuk üroloğuna müracaat etmektir. Bu çocuklarda iki önemli alternatif söz konusudur. Ya testis hiç oluşmamıştır ya da testis inme yolunda herhangi bir yerde kalmıştır. Önce bunun tespiti gerekmektedir. Bu testis var mı yoksa hiç gelişmedi mi ona göre de yapılacak tedavinin şekli belirlenmelidir.

 • İnmemiş testisin nedenleri nelerdir?

  Testisin normal anatomik yerine inmesi için geçen iki tane faz vardır. Bu hamilelik döneminde anne karnındayken birinci faz testisin çocuğun karnının içinde hareketi, ikinci faz da çocuğun kasıklarından torbaya iniş yerindeki hareketidir. Testisin yerine inmemesinde bu iki fazdaki bazı faktörler etkili olmaktadır. Bununla alakalı bazı teoriler mevcuttur. Fakat hamilelik esnasındaki yaşam süreci veya genetik faktörlerin testisin normal anatomik yerine inmesine engel olacak bir belirti bugüne kadar tespit edilememiştir.

 • İnmemiş testis vakalarına hangi sıklıkla rastlanır? 

  İnmemiş testis normal doğumlarda % 3 oranında görülürken normalden önce yani prematüre doğumlarda bu oran % 30’lara çıkabilmektedir. Testisler ilk 1 yıl içinde kendiliğinden vücutta artan hormon profiline bağlı olarak yerine inebilir. 1 yaşına gelindiğinde inmemiş testis oranı % 1’ler civarındadır.

 • İnmemiş testis tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açar? 

  İnmemiş testis tedavi edilmezse 4 temel patoloji ortaya çıkabilir. Birincisi testiküler kanser riski. Bu rölatif risk normal çocuklara göre, inmemiş testisli çocuklarda 2,75-8 katı fazladır. İkincisi kısırlık riski. Bu risk de bu hastalığın tek ya da iki taraflı olması durumuna göre değişir. Ayrıca testikülertorsiyon dediğimiz testisin kordonunun kendi etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanması bozulur ve testis hayatiyetini yitirir. Bir de inmemiş testisler fıtıkla beraber olabilir. Bu da mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

 • İnmemiş testis cerrahi müdahale gerektirir mi? 

  İnmemiş testis 1 yaşında mutlaka tedavi edilmelidir. İnmemiş testisin tedavisi cerrahidir. Yapılacak hormonal tedavilerin testisin anatomik yapısına vereceği zararlar gösterildiğinden dolayı günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır. İnmemiş testisin tedavisi cerrahidir.

 • İnmemiş testis ileride kısırlığa sebep olur mu? 

  İnmemiş testis hikayesi olan erkeklerde kısırlık riski artmıştır. Kısırlık riski inmemiş testisin tek ya da iki taraflı olmasına göre de değişir. Sonuç olarak iki taraflı inmemiş testisi olanlarda baba olma ihtimali % 65 iken tek taraflı inmemiş testisli olgularda babalık oranı % 90’lardadır. Normal çocuklarda da babalık oranı %93’tür.

 • İnmemiş testis ne demektir?

  İnmemiş testis, testisin olması gereken yerde yani torbada olmaması halidir. Burada testis ya yoktur ya da normal yerine inmemiştir. İnmediği seviyeye göre, hangi seviyede kalmışsa, bulunduğu seviyeye göre adlandırılır ve o yönde tedaviye gidilir.

 • İnmemiş testisler tedavi edilmezse nelere yol açar? 

  İnmemiş testisler tedavi edilmezse bunlarda ileride üreme problemleri ortaya çıkar yani bunların ileride doğurtganlık yetenekleri testisin tek taraflı inmemiş ya da iki taraflı inmemiş olmasına göre değişen oranlarda fertilite oranları düşmektedir. Ayrıca inmemiş testislerde artmış testiküler gen hücre tümörü riski söz konusudur. Bunlarda gen hücre tümörü gelişme riski normal çocuklara göre artmış orandadır. Ve bu olgularda testisin kendi etrafında dönme yani torsiyon dediğimiz patolojinin ortaya çıkması ve fıtık kesesinin yatkınlığı olması da inmemiş testisli olgularda daha yüksek oranda görülmektedir.

 • İnmemiş testisin toplumda görülme sıklığı nedir? 

  Normal zamanında yapılan doğumlarda inmemiş testis görülme sıklığı % 3’tür. 1 yaşına gelindiğinde bu oran % 1’e iner. Erken doğumlarda inmemiş testisin görülme sıklığı % 30’lara kadar çıkmaktadır. Elle yapılan muayenelerin % 20’sinde testisler hissedilmez. Bu elle hissedilemeyen testisler ya hiç oluşmamıştır ya da olduğu yerde gelişemeyip yok olmuştur.

 • İnmemiş testis cerrahi tedavisinde geliştirilen yeni yöntemler var mıdır? 

  İnmemiş testis cerrahi tedavisinde kasıktan ve torbadan iki kesi ile uygulanan cerrahi tedavi yöntemi uzun yıllardan beri bilinmektedir. Son yıllarda popülerize edilen ve Prof. Dr. Murat Dayanç tarafından da on dört uygulanan, yalnızca torbadan yapılan kesi ile gerçekleştirilen cerrahi yöntem, yeni, güvenilir ve başarısı son derece yüksek bir cerrahi yöntemdir. Ayrıca son yıllarda laparoskopik yöntemle de, batın içindeki testisin bulunması ve aynı yöntemin devamıyla testisin torbaya indirilmesi mümkündür.

 • İnmemiş testis cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?

  İnmemiş testisin cerrahi tedavisinde yıllardan beri uygulanan açık cerrahi yöntem en çok kullanılan yöntemdir. Açık cerrahi yöntemde kasık bölgesinden bir insizyon yani bir kesi ile girilerek testis bulunur ve serbestlenir. Eğer fıtık kesesi ile beraberse fıtık kesesi testisi karna bağlayan kordondan ayrılarak bağlanır ve tedavisi tamamlanır. Daha sonra torbadan ikinci bir kesi yapılır ve testis olması gereken yere indirilerek torbaya tespit edilir. 1998 yılından bu yana Prof. Dr. Murat Dayanç tarafından kliniğinde başlatılan ve İngiltere’de de ayrı bir grup tarafından uygulanan, yalnızca torbadan yapılan bir kesi ile kasık bölgesindeki kesinin iptal edildiği cerrahi tedavi başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemle hem fıtık keselerinin tamiri hem de kesenin içinde su birikmesi varsa her ikisi de tek bir kesi ile çok kısa sürede ve kolay bir cerrahi ile düzeltilebilmektedir. Bu cerrahinin en büyük avantajı ameliyat süresinin ve çocuğun iyileşme süresinin oldukça kısa olmasıdır.

 • İnmemiş testisin belirtileri nelerdir?

  İnmemiş testis aileler tarafından kolaylıkla tespit edilebilen bir durumdur. Aileler çocuklarının bezlerini değiştirirken testislerin yerinde olup olmadığını muayene ederek tespit edebilirler. Bu durum fark edilir edilmez ailenin çocuğu bir doktora götürerek muayene ettirmesi oldukça önemlidir.

 • İnmemiş testis nedir? 

  İnmemiş testis, genitoüriner sistem anomalilerinin en sık olanıdır. Bir veya her iki testisin olması gereken skrotum dediğimiz testis torbasında olmamasıdır. Testis ya yoktur ya da ele gelmiyordur. Testislerin bir yaşına kadar mutlaka yerine indirilmiş olması gerekmektedir.

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.