Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Sıkça Sorulan Sorular
 • Sünnet sonrası oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir? 

  Sünnet sonrası oluşabilecek en önemli komplikasyonlar, sünnet iyi bir cerrah tarafından yapılmaz ise anında ortaya çıkar ve çok ciddilerdir ve pipinin baş kısmının komple koparılmasına kadar gider. Bugüne kadarki üroloji pratikleri içerisinde görülen bu tip olgular vardır. Sünnetin olası diğer komplikasyonları sünnet sonrası kanamalardır. Bu yakın takiple, gerekirse yeniden kanayan yere dikiş atılarak veya baskılı bir pansuman ile kontrol altına alınabilir. Sünnetten sonra enfeksiyon gelişebilir. Kanama ve enfeksiyon sünnetten sonra en çok görülen komplikasyonlardır ve ikisi de telafi edilebilirler.

 • Hangi durumlarda sünnet gerekir? 

  Yeni doğan döneminde sünnet yapılmadığı taktirde tıbbi olarak sünnet olmayı gerektiren durumlar fimozis veya parafimozis dediğimiz durumlardır. Fimozisde sünnet derisi pipinin ucunda kapanır ve idrar akımını bozar. Sünnet derisinin içinde idrar birikerek burada enfeksiyona neden olur. Bu da balanik dediğimiz bir iltihaplanma şeklidir ve bu ciddi bir enfeksiyondur. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra çocuk derhal sünnet edilmelidir. Prafimozisde sünnet derisi arkaya doğru çekilir ve penisin beslenmesini bozar ve penisin baş kısmında ciddi bir ödem oluşturur. Burada da süratle sünnete giden bir cerrahi işlem uygulamaktayız. Ayrıca çocuklarda vezikoüreteral reflü dediğimiz idrarın sidik kesesinden böbreklere geri kaçtığı ve enfeksiyonla beraber seyrettiği erkek çocuklarda da yine sünnet bu hastalıktan korunmak amacıyla ilk uygulanan yöntemlerden biridir.

 • Sünnet ameliyatı sonrası bakım nasıl olmalıdır?

  Sünnet ameliyatından sonra ertesi gün, çocuk sünnet ameliyatı yapılan yere geri getirilip pansumanı açılmalıdır. Pansuman açıldıktan sonra çocuk normal tüm gündelik faaliyetlerine devam edebilir. İkinci günden itibaren çocuk banyo yapabilir. Eğer gözüken herhangi bir kanaması veya belirgin bir enfeksiyonu yoksa tamamen normal hayatına geçebilir.

 • Sünnet ameliyatı ne kadar sürede yapılır? 

  Kalsik cerrahi sirkümsizyon işlemi, 15-20 dakika içinde bitmektedir. 15-20 dakika içinde biten bu işlemden sonra cerrahi olarak pansuman da yapılır. Kanama kontrolü tamamen sağlandıktan sonra işlem bitirilir.

 • Sünnet cerrahi yöntemle yapılırken anestezi verilir mi? 

  Prensip olarak yeni doğan çocukların ilk iki günde ağrı duymadıkları kabul edilir ve anestezisiz sünnet yapılır. Fakat yapılan bazı çalışmalar göstermiştir ki; bu esnada çocukların hem nefes alma sayısında artış, hem de nabzında bir artış var. Bu da aslında bu esnada çocukların bir ağrı duyduğunun göstergesi, ama ilk bir iki gün içinde yapılan sünnetlerde anestezi yapılmadan sünnet yapılabilir. Daha sonra çocuklar sünnet edilirken, prensip olarak genel anestezi altında sünnet edilmesi en idealidir. Altı aylıktan itibaren çocuklarda anestezi, yetişkinlerle aynı riski taşıdığından dolayı, altı aylıktan itibaren genel anestezi ile sünnet yapılmasında bir sakınca yoktur. Daha ilerlemiş yaştaki çocuklarda lokal anestezi ile de sünnet yapılabilir.

 • Yeni doğan bebeklerde sünnet yapılmalı mıdır? 

  Yeni doğan çocuklara sünnet yapılması, ilk bir yıl içindeki üriner sistem enfeksiyonlarından koruma açısından son derece önemlidir. İlk bir yıl içerisinde sünnetli çocuklarda sünnetsiz çocuklara göre on kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülür. İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için doğar doğmaz yapılan sünnet son derece faydalıdır.

 • Sünnet olmanın faydaları nelerdir? 

  Sünnet olmanın en önemli faydası, ilk bir yaş içinde sünnetsiz çocuklarda sünnetli çocuklara göre on kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu gelişir. Ve üriner enfeksiyonlardan korunmak açısından sünnet son derece önemli bir koruyucu cerrahi işlemdir. Ayrıca sünnet olan kişilerde HPV enfeksiyonları, normal olgulara göre % 35 daha azdır. Yine sünnet olan kişilerde HIV enfeksiyonuna yakalanma riski % 60 oranında düşüktür. Bir de sünnetin penis kanseri yönünden koruyucu bir rolü olduğu kabul edilmiştir. O nedenle sünnet genel olarak tıbbi faydaları yüksek bir cerrahi işlemdir.

 • Sünnet kaç yaşında yapılmalı? 

  Sünnet dört ila yedi yaş arasında yapılmaması daha uygundur. Çünkü bu yaş aralığında çocuklar kendilerini çok daha iyi tanımaya başladıklarından ve kendilerini tanımak için uğraşı verdiklerinden dolayı, bu yaşta yapılan sünnetlerde çocuklarda iğdiş edilme korkusu gelişebilir. O yüzden ya dört yaş altında ya da yedi yaş üzerindeki çocukları sünnet ettirmek en idealidir.

 • Sünnet olmayan çocuklarda hangi problemler gözlenir? 

  Aslında burada sünnet olan çocuklar kendilerini nelerden koruyor ondan bahsedilmesi önemlidir. Sünnet olan çocuklar üriner enfeksiyon riskinden uzaklaşırlar. Özellikle ilk 1 yaş içinde sünnetsiz çocuklar sünnetli çocuklara göre 10 kat daha fazla üriner enfeksiyon geçirirler. Ayrıca sünnet olmuş çocuklar, sünnet olmayanlara göre ileride olası HIV enfeksiyonlarından % 60 daha fazla korunaklıdırlar. Sünnet olmuş çocuklarda fimozis ya da parafimozis dediğimiz sünnet derisinin pipinin uç kısmına yapışması veya geriye çekilip pipinin baş kısmını boğması gibi problemler ortadan kalkar. Ayrıca balanik denilen ve ciddi bir enfeksiyon olarak kabul edilen pipinin baş kısmı iltihabı sünnetli çocuklarda sünnetsizlere göre çok daha az görülür.

 • Sünnet ameliyatı sonrası hastanede yatış gerekir mi?

  Sünnet ameliyatı sonrasında eğer çocuk genel anestezi aldıysa, genel anestezinin etkilerinin dağılması açısından çocuğun ilk dört saat içinde hastanede bulundurulmasında fayda vardır. Bu dört saat içerisinde hem anestezi etkilerinin kaybolduğunu görmek, hem de çocuğun normal ağızdan beslenmeye geçmesini sağlamak amacıyla hastanede tutulmasında fayda vardır.

 • Sünnet ameliyatı yapılırken ağrı ya da acı hissedilir mi? 

  Yeni doğan döneminde yapılan sünnetlerde prensip olarak çocukların ağrı duymadığı farz edilir ve anestezisiz sünnet yapılır. Ama yapılan çalışmalar yeni doğan dönemindeki iki günlük çocuklarda da gerek kalp atım sayısındaki hızın artması, gerek solunum sayısının artması nedeniyle aslında bu çocukların ağrı duyduğunun göstergesidir bunlar. Altı aylıktan itibaren çocuklar anestezi altında sünnet edilebilir. Altı aylıktan itibaren erişkinlerle aynı anestezi riskine sahip olduğundan dolayı genel anestezi korkutucu olmamalıdır. Daha ileriki yaşlardaki çocuklarda da lokal anestezi ile sünnet yapılabilir.

 • Sünnet yapılırken uygulanan yöntemler nelerdir? 

  Sünnet yapılırken cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. En ideali klasik sirkümsizyon dediğimiz cerrahi sünnettir. Bunu dışında çan aletiyle yapılan ve diğer bir takım başka aletler kullanılarak yapılan sünnet çeşitleri vardır. Fakat günümüzde en ideali cerrahi sirkümsizyondur.

 • Hangi hastalıkları olan çocuklar sünnet edilemez? 

  Çocuklarda sünnet yapmamanın en önemli nedeni, hipospadias dediğimiz, çocukların işeme deliğinin normal yerin altına açıldığı doğumsal anomalik durumlardır. Çünkü sünnet derisi bu durumların cerrahisinde bu durumu düzeltmek için kullanılan çok önemli bir parçadır. Ayrıca kanamaya meyilli olan doğuştan bir takım faktör eksikliklerine bağlı olarak kanama diyatezi olan çocuklarda da sünnet yapılmamalıdır. Ayrıca genel olarak enfeksiyon tablosu altındaki çocuklarda da bu tip işlemden kaçınılmalıdır.

 • Sünneti kim yapmalı? 

  Sünnetin aslında kim tarafından yapılacağı net olarak bellidir. En ideali sünnetin bir pediatrik ürolog tarafından yapılmasıdır. Ama dünyada da, ülkemizde de tüm cerrahi branşlar tarafından yapılabildiği gibi, tıp dışı gruplara da bir takım yetkiler verilmiştir. Fakat sünnetin ideali hastane şartlarında bir doktor tarafından yapılmasıdır.

 • Sünnet nedir? 

  Sünnet, tüm dünyada erkeklere en sık uygulanan cerrahi bir işlemdir. Dünyada hemen hemen her bir dakikada 25 erkek sünnet olmaktadır. Dünyadaki erkeklerin de % 25’i sünnetlidir. Sünnet, doğuştan pipinin baş kısmında bulunan ve bu kısmı koruyan cildin çıkartılması işlemidir. Bu cildin çıkartılmasındaki temel amaç, bölgenin içinde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesidir.

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.