Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Spina Bifida'lı çocuklarda neden mesane ve bağırsak problemleri görülür?

SPİNA BİFİDA'LI ÇOCUKLAR NEDEN MESANE ve BAĞIRSAK PROBLEMLERİ YAŞAR?

Spina bifida, omurgayı içeren bir doğum kusurudur. Bebek annenin rahminde geliştiğinde omurga normal şekilde oluşmaz.

Spina bifida "nöral tüp defekti" adı verilen bir doğum kusuru türüdür. Farklı türde nöral tüp defektleri ve farklı spina bifida formları vardır.

Bebeklerde spina bifida varsa, omurganın kemikleri normal şekilde oluşmaz. Sonuç olarak, bu bebeklerin derilerinde sırtın orta veya alt kısmında bir açıklık vardır. Omurilik (sırttan aşağı inen sinir demeti) ve omurilik etrafındaki örtü ağzın dışına yapışarak bebeğin sırtında bir kese oluşturur.

Spina bifida farklı sorunlara yol açar. Kesin sorunlar çocuğunuzun bireysel durumuna bağlı olacaktır. Ancak genel olarak spina bifida şunlara neden olabilir:

 

 

 

 

 

!!! Doğuştan nörolojik etkilenimli bu çocuklarda, nörojen mesane ve bağırsak tanısına bağlı çeşitli idrar ve kaka problemleri görülür. Sağlıklı mesanede mesane çevresi kaslar ve pelvik taban kasları uyum içinde çalışarak doğru boşaltıma katkıda bulunur. Fakat boşaltımın bu karmaşık yapısı, sinir sisteminin etkilenimi ile bozulabilir. Bu yüzden bu çocukların detaylı ürolojik ve pelvik taban muayenesinin yapılması gereklidir.

 

Boşaltımda sağlıklı mesane içi basıncı sağlayamayan spina bifidalı çocuklarda, takip edilmeme durumunda böbrek hasarı gelişebilir. Nörojen mesane tedavisinde böbrek ve mesaneyi korumaya yönelik Temiz Aralıklı Kateterizasyon – TAK kullanımı çok önemlidir. Doktorunuzun önerdiği şekilde ve aralıklarda düzenli olarak yapılması önemlidir. Ayrıca çocuğunuzun pelvik taban kasları değerlendirilip, uygun programla doğru şekilde eğitilmelidir. İşemeye yardımcı teknikler öğretilerek artmadan normal boşaltım sağlanmalıdır. Doğru rehabilitasyon sonucunda TAK sayıları çok aza indirilebilmekte hatta tamamen kullanım ihtiyacı ortadan kalkabilmektedir.

 

Spina bifidalı çocukların çoğu, beyinde çok fazla omurilik sıvısı olduğu zaman hidrosefali denilen bir duruma da sahiptir. Spinal sıvı, beyni ve omuriliği çevreleyen ve koruyan sıvıdır. Hidrosefali bebeğin kafasını kısa bir süre içinde daha büyük hale getirebilir ve beyne baskı yapabilir.

 

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.