Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Nörojen mesaneli çocuklarda işeme sonrası idrar torbasında (mesanede) idrar kalması

NÖROJEN MESANELİ ÇOCUKLARDA İŞEME SONRASI İDRAR TORBASINDA(MESANEDE) İDRAR KALMASI

İdrar torbasına giden sinirlerin etkilendiği hastalıklar sonucu mesanenin boşaltma fonksiyonu etkilenebilmektedir. Böylece mesanede artık (rezidüel) idrar kalabilmektedir. Sağlıklı kişilerde işeme sonrası mesanede idrar kalmaması gerekir. Ancak az miktarda idrar kalışı normaldir.

Nörojen mesaneli çocuklarda idrar torbasındaki (mesanedeki) idrar tam olarak boşaltılamaz. İdrar torbasında artık (rezidüel) idrar kalışı bakteri üremesini kolaylaştıracaktır. Çocuğun sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmesinin nedenlerinden biri mesanesinde artık idrar kalışı olabilir.

İdrar torbasının dolu kalması sonucu böbreklerden idrar torbasına idrar geçişi zorlaşır. Sistem genişler ve böbreklerin çalışması bozulmaya başlar. Bu durum idrarın böbreklere geri kaçışını (vezikoüreteral reflü) kolaylaştırır.

İdrar yolu enfeksiyonu ve idrarın böbreklere geri kaçışı bir arada olursa, iltihap böbreklere taşınır. Böbrek iltihabı oluşur. İltihap böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir. Bu durum önlenmezse böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. İdrar torbasında başlamış olan bir sorun, erken ve uygun tedavi yapılmalıdır. Bu durum böbrekleri ciddi olarak etkileyebilir. Çocuğu hayati bir sorun ile karşı karşıya bırakabilir.

 

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.