Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Nörojen mesane nedir ve nasıl gelişir?

NÖROJEN MESANE NEDİR VE NASIL GELİŞİR?

Beyin, beyin sapı ve kuyruk sokumunda (sakrumda) işemeyi kontrol eden merkezler bulunmaktadır. Sağlıklı bir mesanenin (idrar torbasının) görevi idrar depolamak ve boşaltmaktır. Bu sinir sisteminden gelen uyarılarca kontrol edilir. İdrar depolanırken mesane kası gevşek, pelvik taban ise kasılı olmalıdır. İdrar ise düşük basınç ile depolanmalıdır. İdrar boşaltımı sırasında mesane kası kasılır. Pelvik taban kasları gevşektir. Beyin sapının görevi mesane ve pelvik taban kaslarının uyum içinde çalışmasını sağlamaktır. Sağlıklı bir işeme sırasında pelvik taban kasları gevşemelidir. Kuyruk sokumunda bulunan merkezler işeme refleksi ile ilgilidir. Beyin kontrolünün henüz tam gelişmediği 2 yaşın altındaki çocuklarda işeme bu merkez tarafından sağlanır.

Sağlıklı mesanede, mesane etrafını saran kas, mesane boynu, dış kapakçık birbirleri ile uyum içinde çalışır. Uyum sayesinde mesanenin depolama ve boşaltımı sırasında sağlıklı mesane içi basıncı sağlanmış olur.

Mesanenin bu karmaşık çalışması, sinir sistemi ile ilgili hastalıklardan etkilenebilirBu etkilenim hastalığın bulunduğu yere göre farklı bulgular verir. Nörojenik mesane; doğumsal hastalıklarda, inme, omurilik yaralanmalarında meydana gelir. Aynı zamanda kafa travması, tümörler, multiple skleroz gibi sinir sistemi hastalıkla da bu etkenler arasındadır. Etkilenim çeşitliliği aşırı aktif mesane, kapakçık(sfinkter) aşırı aktivitesi, mesane ve pelvik taban kasları arasında uygun hareketin sağlanamayışı olarak belirir. Mesane az aktivitesi, refleks hareket azalması ya da kaybı, kapakçık (sfinkter) yetmezliği şeklinde de karşımıza çıkabilir. İdrar torbası duvarının gerginlik durumu vepelvik taban kaslarının durumuna göre nörojenik mesane çeşitli tablolarda karşımıza çıkabilir.

Nörojen mesaneye sahip çocuklar, üriner sistem fonksiyonları açısından risk grubundadırlar. Üriner sistem bozuklukları, enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği gibi tablolar görülür. Yine idrarın mesaneden böbreklere geri kaçışı gibi ciddi sorunlar karışımıza çıkabilir.

7 yaş öncesi mesane ve bağırsak eğitimi verilen çocuklarda uyum daha iyi olur. İdrarın mesaneden böbreklere geri kaçışı hiçbir belirti vermeden oluşabilir. Bu durum çocuğu böbrek yetmezliğine götürebilir. Bu nedenle nörojenik mesaneli çocuğun, uygun yaş döneminde mesane ve bağırsak eğitimine başlanılmalıdır.

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.