Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Gündüz idrar kaçırma nedir neden olur?

GÜNDÜZ İDRAR KAÇIRMA NEDİR NEDEN OLUR?

Gündüz idrar kaçırma, idrarın uygun olmayan yer ve zamanda istem dışı olarak kaçırılması durumudur. İdrar kaçırma çocuklarda alerjiden sonra en sık görülen problemdir. Değişik yaş aralıklarında birçok çocuğu olumsuz olarak etkilemektedir. Aileler etrafında kendi çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunlara benzer hikayeleri başka ailelerden de duyduklarında konunun öneminden uzaklaşabilir. Bu durum yanlış bir rahatlık hissettirebilir ve olayı bekleme sürecine bıraktırabilir. Ancak bu durum dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de aynı sıklıkla yaşanmaktadır. Yine bu durum konunun sıklığıyla paralel miktarda önem gösterilmektedir.

Gündüz idrar kaçıran çocuğunuzda idrar kaçırma problemi dışında aniden idrara sıkışma, işemeyi başlatamama, sık sık idrara gitme sorunları oluşabilir. Bunun yanı sıra kesikli kesikli işeme, idrar yaparken yanma hissetme veya işemeyi erteleme gibi birçok sorunu görebilirsiniz.

Gündüz idrar kaçırmaya birçok şey neden olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Aşırı Aktif Mesane: 

Çocuğun mesanesinde yeterince idrar birikmediği halde, ani sıkışma hissi nedeniyle çocuk çok sık çişe gider. Eğer tuvalete yetişemezse sıkışma tipi idrar kaçırma olabilir. Bu huzursuz mesane olarak da adlandırılır. Mesanenin dolumu sırasında ortaya çıkan anormal istemsiz kas kasılmaları vardır. Genelde mesane kapasitesi düşüktür. Çocuk geceleri de idrar yapma isteğiyle uyanıp tuvalete gidebilir. Eğer uyanamaz ise yatağı ıslatma şeklinde idrar kaçırma olabilir. Çocuk acil işeme hissiyle başa çıkabilmek için, idrar tutma manevralarını (bacakları çaprazlamak, çömelmek, eliyle cinsel organını sıkıştırmak v.b.) sıklıkla kullanıp pelvik taban kas aktivitesini arttırabilir. Bu da ayrı bir problemi doğurur. Çocuklar işerken genellikle mesanenin tama yakınını boşaltırlar. Dolayısıyla mesanede kalan artık idrardan söz edilemez. Hem çocuğa hem de ailesine ciddi sıkıntı veren bir durumdur.

Az Aktif Mesane:

Bu çocuklar sabah uyandıklarında tuvalete gitme ihtiyacı hissetmezler. Günlük işeme sayıları 3’ten azdır. Çocuk oyuna, televizyona, bilgisayara vb. dalıp işemeyi erteler. Ya da çeşitli nedenlerden dolayı işemeyi reddeder. Dolayısıyla mesane kapasitesi artar. İşeme isteği azalır. Çocuğun mesanesi o kadar dolar ki, sonuçta taşma şeklinde idrar kaçırma görülebilir. Zamanla işemeyi başlatmak için gerekli olan mesane kasılmaları azalır. Çocuk işemeyi karın kaslarını kullanarak gerçekleştirir. Bu nedenle mesaneyi tam boşaltamaz. Genellikle mesanede artık idrar kalır. Bu da idrar yolu enfeksiyonuna neden olur. Daha da önemlisi iki taraflı reflü (idrarın böbreğe kaçması) oluşma ihtimali çok yüksektir. Mutlaka tedavi edilmelidir.

İşemeyi Erteleme ve İşeme Bozukluğu:

Günümüzde çocuklar, bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında fazla zaman geçirir veya oyuna dalıp daha fazla oyun oynamak için işemelerini erteler. Ya da okulda teneffüslerde oyun oynamak için tuvalet ihtiyacını karşılamazlar. Bu çocuklar, değişik manevralar kullanarak (örneğin bacaklarını çaprazlayarak) işemeyi ertelerler. Bunun sonucu olarak pelvik taban kas aktivitesini arttırırlar. Artmış pelvik taban kas aktivitesi nedeniyle çocuk dirence karşı işeyerek işeme fonksiyonunu bozar. Böylece işeme fonksiyon bozukluğu meydana gelir. Bozulan işeme fonksiyonu nedeniyle idrar akımında azalma veya kesilme olur ve mesane tam boşalamaz. Dolayısıyla işeme sonrası mesanede idrar kalır. Mesanede kalan idrar nedeniyle sık sık idrar yolu enfeksiyonu gelişir, mesane basıncı artar. Artan mesane basıncı nedeniyle idrar yukarı böbreklere doğru kaçar. Buna vezikoüreteral reflü denir. Bu da böbrek fonksiyonlarının bozulmasına kadar ilerleyen bir süreci başlatabilir. Bu nedenle muhakkak tedavi edilmelidir.

Gülme Esnasında Çiş Kaçırma:

Genellikle kız çocuklarında görülür. Mesanenin depolama evresinin bir bozukluğudur. Gülme sırasında mesanenin ani boşalması gözlenebilir. Nedeni tam belli değildir. İdrar tutmayı sağlayan pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kontrol sağlanabilmesi için gülme esnasında pelvik taban kaslarını kasılı tutması öğretilmelidir. Bu öğretiyi günlük yaşamda gülme esnasında kullanması sağlanmalıdır.

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.