Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:90/7 Kavaklıdere/ANKARA
Fonksiyonel kabızlık nedir?

FONKSİYONEL KABIZLIK NEDİR?

Yapısal veya biyokimyasal bir neden olmadan, normal dışkılama olayının yapılamayışı veya yetersiz oluşu sonucu seyrek dışkılama durumudur. Her gün dışkılamaya rağmen çok ağrılı ve sert dışkı yapan bir çocuk da kabız olarak değerlendirilmelidir. Kabızlık çocukluk çağında sık karşılaşılan bir problemdir. Neredeyse her 3 çocuktan birinde görülür. Çocuk poliklinik başvurularının %3’ünü oluşturur. Tüm dünyada çocukların %0,3-28’inde kabızlık sorunu olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde de bölgesel veriler bulunmaktadır. İstanbul ve çevresinde yapılan bir çalışmada okul çocuklarında kabızlık sıklığı %7,2 olarak saptanmıştır.

Kabızlık kısa süreli geçici ya da kronik olabilir. Kısa süreli geçici kabızlık, çevre ya da diyette değişiklik olması, anal fissüre bağlı ağrıdan dolayı, bağırsak aktivitesini azaltan bir durum nedeniyle olabilir. Bir aydan uzun süren kabızlık kronik kabızlık olarak adlandırılır. Kronik kabızlık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen karın ağrısı ile bağırsakta gaita birikmesine sebep olabilir. Aynı zamanda kaka kaçırmayı içeren ciddi yakınmalara ve hatta üriner sistem enfeksiyonlarının eşlik ettiği daha kompleks klinik durumlara da neden olmaktadır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

ÇOCUKLARDA NEDEN KABIZLIK OLUR?

Çocuklarda kabızlık organik veya fonksiyonel nedenlerden dolayı karşımıza çıkar. Ancak çocukların çok küçük bir bölümünde (%5) kabızlık organik nedenlere bağlıdır. %95 inde ise fonksiyonel kabızlık görülür.

ORGANİK NEDENLER

 A-Anatomik

B- Metabolik ve Gastro-intestinal

C-Nöropatik Hastalıklar

D-Bağırsak sinir ve kas bozuklukları

E-Anormal karın kas yapısı

F-Bağ dokusu hastalıkları

G-İlaçlar

H-Diğer

FONKSİYONEL NEDENLER

WhatsApp
Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır.